Východní Karpaty

8. – 15. července 2007, ubytování Svidník, doprava na trasy linkovými autobusy, celkem 85 km

Mým hlavním cílem bylo s fotoaparátem projít dukelské bojiště, kde se významně zapsal do bojové historie 1. čs. armádního sboru rodák ze Žamberka štábní kapitán Josef Knop jako velitel 2. polního praporu 1. čs. brigády. V Dukelském průsmyku jeho prapor jako první útvar sboru vstoupil 6. října 1944 na území Československé republiky.

V roce 1949 byl odsouzen k dlouholetému žaláři. Rehabilitován byl až v roce 1991 a následně jmenován generálem in memoriam.

 1. Státní hranice – polská č. Zyndranowa – silnice Zyndranowa kostel – z. kóta 481,7 (v září 1944 po tvrdé cestě projely dva tanky se samopalníky Knopova praporu a útokem po hřebenu na jih dobyly Bezejmennou výšinu) – po hřebenu bez značek Kiczera Telepkowa (v pamětech účastníků Bezejmenná výšina) – Státní hranice – Vyhlídková věž (v místě pozorovatelny gen. Svobody) – prohlídka památníků v Dukelském průsmyku – po staré silnici Vyšný Komárnik – Nižný Komárnik – prohlídka obce a údolí pod Čerešňou (pověstný Obšár, o který se bojovalo od 6. října do 25. listopadu 1944) – Krajná Poľana a asi 2 km na Bodružal a zpět na autobus
  Celkem asi 21 km
 2. Bóbrka pomník (místo prvního boje 1. čs. armádního sboru v karpatsko-dukelské operaci, Machnówka je na opačné straně hlavní silnice do Krosna a od pomníku tam vede jen kamenitá cesta) – silnice Bóbrka (prošel jsem celou jižní i severní část obce – zpět pomník – silnice pod Grodziskem (426) (prapor škpt. Knopa v čele sboru se zde ne vlastní vinou dostal v mlze v pochodové sestavě do boční palby ze vzdálenosti 400 m) – Wietrzno – Zboiska – Dukla, prohlídka města
  Celkem asi 14,5 km za drobného deště
 3. Svidník – Vojenský hřbitov – silnice Kaštielik (328) (jednotky Knopova praporu zde jako jediné ze sboru překročily rozvodněnou Ondavu a dva dny držely předmostí) – zpět Svidník – BUS odb. Kapišová – silnice Kapišová – „údolí smrti” (největší tanková bitva karpatsko- dukelské operace) – Nižná a Vyšná Pisaná – č. lesní mýtina na úbočí Javorie (533,9) (v pamětech Javira, dobyta 27. října 1944) – zpět Vyšná Pisaná
  Celkem asi 22,5 km
 4. Nižný Komárnik – cyklotrasa Krajná Bystrá – Medvedie – č. na lesní mýtinu směr Vyšná Pisaná na úbočí Javiry (za bojů o Javiru zde téměř vykrvácela 1. čs. brigáda) a zpět – silnice Korejovce – Hunkovce
  Celkem asi 13 km
 5. Dukla – silnice Nadole – Teodorówka – místní asfaltka Franków – Patryja (533,2) (pověstná kóta 534, o kterou prapor škpt. Knopa bojoval od 10. do 19. září 1944) – Teodorówka – Dukla – na Státní hranici prohlídka Vyhlídkové věže
  Celkem asi 14 km
 6. Bardejov – prohlídka historického centra – Bardejovské kúpele – prohlídka lázní a skanzenu
  Odpočinkový výlet ze Svidníku

ZPĚT na stranu Turistika